Privacywetgeving

Tijdens een loopbaan/ outplacement of sollicitatietraject, kom ik in contact met veel persoonlijk informatie. Met deze informatie wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan, maar wat houdt dit in?

  • Gegevens van testen die je maakt worden bewaard in een speciaal beveiligde portal. Na afloop van het traject of sollicitatie wordt besproken of de gegevens nog bewaard mogen worden voor een opvolging. Is hier geen sprake van dan wordt de informatie verwijderd van de portal.
  • CV’s worden met jouw goedkeuring een jaar bewaard. Wil je dat de informatie verwijderd wordt dan doe ik dat uiteraard.
  • Opdrachten, informatie uit persoonlijke gesprekken, sollicitatie activiteiten, etc worden na afloop van een traject verwijderd, tenzij er anders is afgesproken met jouw of met de opdrachtgever (bijvoorbeeld in het kader van reïntegratie of met betrekking tot het verstrekken van een uitkering).
  • Tijdens een traject wordt de informatie bewaard op een beveiligde omgeving/ portal op de computer of in een met slot afgesloten kast.

Kijk hier voor de privacyverklaring.