A-Wat is werkgeluk?

Geluk wordt gedefinieerd als: “de subjectieve voldoening met het eigen leven als geheel (Veenhoven 1984)”. Volgens Aristoteles is het de betekenis, het doel en de zin van het menselijk leven. Hierbij gaat het dus om het leven als geheel en niet alleen om een onderdeel van het leven zoals alleen werk. Volgens Ruut Veenhoven kunnen we heel gelukkig zijn op het ene vlak van het leven, maar hoeft dat niet te betekenen dat we gelukkig zijn met ons leven als geheel. Voor de een is geluk tijd doorbrengen met het gezin, terwijl voor anderen juist hun werk een belangrijke plek inneemt. Werkgeluk wordt door Ruut Veenhoven ook wel aangeduid als Arbeidsvoldoening.

Door Cynthia Fisher wordt Arbeidsvoldoening echter niet als voldoende dekkend gezien voor de term werkgeluk. Zij hanteert naast Arbeidsvoldoening ook bevlogenheid met het werk en de organisatie, betrokkenheid bij het werk en werktevredenheid tot onderdelen van werkgeluk.

 • Hoe kom je erachter welke aspecten jouw werkgeluk of het werkgeluk van werknemers bepalen?
 • Hoe kun je jouw werkgeluk of dat van werknemers vergroten?

Waar bestaat werkgeluk uit?

Om te weten te komen of je gelukkig bent in het werk, is het van belang om te weten waar werkgeluk nu eigenlijk door wordt bepaald. Een paar aspecten zijn in de inleiding al aan de orde gekomen, zoals het niveau van de baan en autonomie. Er zijn meerdere auteurs die werkgeluk in kaart hebben gebracht.

Voor Young Professionals zijn de volgende punten van belang om werkgeluk te beleven, zoals hierboven aangegeven:

 • Uitdaging
 • Zingeving
 • Balans
 • Leiderschap
 • Groei
 • Relaties
 • Zelfexpressie
 • Vitaliteit
 • Vertrouwen

Uit hun onderzoek blijkt dat medewerkers die hun kwaliteiten kwijt kunnen in hun baan gelukkiger zijn, minder spanning ervaren en gezonder en energieker zijn.
Ruut Veenhoven5 geeft de volgende punten weer, die van invloed zijn op werkgeluk, deze zijn onderverdeeld in een verstandelijke (cognitieve) en gevoelsmatige (affectieve) informatiebron:

 • Hebben van werk
 • De aard van het werk
 • De omstandigheden van het werk
 • De hoeveelheid van het werk
 • Beloning/ Waardering
 • Mate van autonomie

Strategic Three Step Approach

Phosfluorescently expedite impactful supply chains via focused results. Holistically generate open-source applications through bleeding-edge sources. Compellingly supply just in time catalysts for change through top-line potentialities.

Onno Hamburger1 heeft op basis van onderzoek de Piramide van Werkgeluk ontwikkeld. In zijn model bestaan werkgeluk bestaat uit plezier, voldoening en zingeving.

Dit model is door de Monitor Groep in kaart gebracht.

De linkerkant van dit model wordt de wij-kant genoemd, omdat je hiervoor meer afhankelijk bent van anderen. De rechterkant kun je zelf grotendeels beïnvloeden. Uit zijn onderzoek (samen met Arie Pieter Veldhoen) is gebleken dat autonomie, het kunnen inzetten van jouw competenties, verbinding voelen met het werk en/ of de organisatie en het persoonlijkheidskenmerk neuroticisme (hoe emotioneel stabiel ben je) van invloed zijn op hoe men werkgeluk ervaart.

Dan is er ook nog het model van de Happy Office dat we niet mogen vergeten om te benoemen. In dit model komen een aantal bekende onderdelen weer terug zoals betekenis en verbinding. Zij koppelen ook resultaten en positiviteit aan werkgeluk.

Bij de betekenis gaat het om de betekenis die jij kan bijdragen, maar ook wat het (hogere) doel is van de organisatie. Het speelt zich dus op verschillende lagen af. Daarnaast gaat het ook weer om de verbinding die je voelt met andere mensen. Kun je jezelf zijn? Ontvang je waardering? En heb je aandacht voor elkaar?

Het behalen van resultaten is ook een belangrijke pijler, omdat dit een sterke motivator is en bijdraagt aan autonomie en verantwoordelijkheid.
Als laatste pijler benoemen ze positiviteit en plezier. Dit leidt tot een betere sfeer en betere resultaten. Al moet er wel opgelet worden dat plezier niet de overhand gaat nemen.

Er zijn dus veel verschillende omschrijvingen en onderdelen van Werkgeluk in kaart gebracht de afgelopen jaren.“Volgens Fisher9 (2009) bestaat geluk op het werk uit verschillende constructen met ieder een eigen meetmethode. Fisher (2010) suggereert dat dit het beste gedaan kan worden met de constructen: bevlogenheid, betrokkenheid en werktevredenheid.”

In deze drie constructen komen ook de eerdergenoemde aspecten als vertrouwen, verbinding, zingeving en de omgeving van het werk terug. Een aantal andere aspecten die veel terugkomen in verschillende onderzoeken zijn: Autonomie, competenties en waardering.